SUUNNITTELUPALVELUT

Ydinosaamistamme on mekaniikan kokonaisvaltainen suunnittelu ideasta toteutukseen. Suunnittelupalvelumme kattavat niin mekaniikan, mekatroniikan, hydrauliikan kuin pneumatiikankin suunnittelun. Suunnitteluohjelmistona käytössämme on Solidworks.

Suunnittelupalvelumme:

– Kone- ja mekaniikkasuunnittelu

– Ohutlevysuunnittelu

– Ohutlevyjen levityskuvat

– DXF-leikkausratatiedostot

– Liikemekaaniset konstruktiot

– 3D-mallinnus

– Valmistuskuvat

– Osien CAM liikeradat

– Räjäytyskuvat

– Osaluettelot

– Prototyyppien valmistus

– Tuotekehitys

Projektit hoituvat vaivattomasti myös asiakkaiden tiloissa. Jokainen palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

CE-MERKINNÄT

CE-merkintäpalvelumme on kehitetty erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Räätälöimme juuri teidän tarpeitanne vastaavan palvelun tai hoidamme puolestanne koko CE-merkintäprosessin alusta loppuun avaimet käteen periaatteella.

 

CE-merkintäpalvelu sisältää esimerkiksi:

– Laitetta koskevien direktiivien ja sovellettavissa olevien standardien selvityksen

– Vaarojen tunnistuksen ja riskinarvioinnin

– Tunnistettujen vaarojen pienentämistoimenpiteiden toteutuksen

– Käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimisen

– Rakennetiedoston luomisen

– Varoitusmerkintöjen ja laitekilven toimituksen